+90 507 470 62 70

Sosyal Medyada Biz}

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir ?

Psikoterapi, zihinsel sağlık sorunları, duygusal zorluklar ve bazı psikiyatrik bozukluklara yardımcı olabilecek bir dizi tedaviyi ifade eder.

Psikoterapistler, hastaların duygularını ve onları neyin olumlu, endişeli veya depresif hissettirdiğini anlamalarına yardımcı olmaktadırlar.

Psikoterapi, depresyon ve düşük benlik saygısı, bağımlılık ve aile tartışmalarına kadar bir dizi problemlerle baş edebilir. İlaçla birlikte, çif kutuplu bozukluk ve şizofreni tedavisinde olumlu rol etkisi vardır.

Terapi nasıl bir uygulanmaktadır ?

Bazı psikoterapi biçimleri birkaç oturumdan ibaretken, diğerleri uzun vadede aylarca ya da yıllarca sürmektedir. Oturumlar genellikle haftada bir, bir saat içindir ve dikkatli bir şekilde yapılandırılmış bir süreci izler.

Oturumlar bire bir, çift veya grup halinde olabilir. Teknikler, drama, hikayesi anlatımı veya müzik gibi diğer iletişim biçimlerini içerebilir.

Bir psikoterapist bir psikolog, evlilik ve aile terapisti, ruhsatlı bir klinik sosyal hizmet uzmanı veya zihinsel sağlık danışmanı, psikiyatri hemşiresi, psikanalizci veya psikiyatrist olabilir.

Psikoterapi Nedir?

Ne tür psikoterapi çeşitleri var?

Psikoterapide bir takım stiller ve yaklaşımlar vardır.

Davranış terapisi

Davranış terapisi, davranış değişikliklerinin nedenini ve sebep olabilecekleri değişiklikleri anlamak için insanlara yardımcı olur. Kişinin olumlu ya da toplumsal açıdan pekiştirici faaliyetlere katılımını arttırmayı amaçlamaktadır.

Yaklaşım, kişinin ne yaptığını değerlendirir ve daha sonra olumlu deneyimler alma şansını artırmaya çalışır. Amaç, arzu edilen davranış tepkilerinin istenmeyen davranışların yerine geçmesidir.

Kognitif terapi

Kognitif terapi, düşüncelerimizin nasıl hissettiğimizi şekillendirdiği düşüncesiyle başlar.

Örneğin, depresyon “Ben işe yaramazım” ya da “Benim için her şey yanlış” gibi kanıtlara dayanmayan düşünce ve inançlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu inançların değiştirilmesi kişinin olayları ve duygusal durumunu değiştirebilir.

Bilişsel terapi, geçmişten ziyade mevcut düşünce ve iletişim kalıplarına bakar. Terapist, bir durumu incelemek için farklı yollar teşvik ederek uygun olmayan düşüncelerle yüzleşmek ve istemci ile birlikte bu durumun üstesinden gelmek için çalışır.

Kognitif terapi, travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi (CBT), düşünce ve davranışları ele almak için davranış terapisi ile bilişsel çiftleri birleştirir.

Kişilerarası terapi

Bu yaklaşım, kişiler arası ilişkilere odaklanmaktadır. Mesela depresyon, bir kişinin başkalarıyla olan ilişkisinden kaynaklanabilir. İletişim kalıplarını iyileştirmek için öğrenme becerileri, kişinin depresyonunu yönetmesine yardımcı olabilir.

Birincisi, terapist, kişiye alakalı duyguları tanımlamada ve bunların nereden geldiğine yardımcı olabilir. Ardından, duyguları daha sağlıklı bir şekilde ifade etmelerinde onlara yardımcı olabilirler. Örneğin, öfkelenerek ihmal edilen duygulara cevap veren bir kişi sevilen kişide negatif bir reaksiyona neden olabilir.

Acımasız ve endişeli olanı farklı ifade etmeyi öğrenmek, muhatabın olumlu tepki verme şansını artırabilir. Kişi, kişilerarası problemlere yaklaşımlarını değiştirmeyi anlar ve onları daha yapıcı bir şekilde yönetmeyi öğrenir.

Aile terapisi

Bir aile terapisti, aile içerisindeki belirtilere bakar. Bazı koşullarda aile bireylerinin tedavisini gerektitebilir. Buna bir örnek olarak bir kişinin evlilik sorunları nedeniyle depresyona girebilmesi verilebilir..

Davranış bozukluğuna veya zihinsel hastalığa katkıda bulunan aile kalıplarının belirlenmesi, aile üyelerinin olumsuz alışkanlıklarını ve kalıplarını kırmalarına yardımcı olabilir.

Genellikle, aile terapisi aile içindeki iletişimin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Katılımcılar, dinlemenin yeni yollarını ve soruları savunmadan açıkça nasıl sormalı ve cevaplayacaklarını öğrenirler. Aile terapisi, genellikle, müşteri ve aileyle, grup halinde, çiftlerde veya bire bir görüşme ve sorun çözme oturumlarını içerir.

Grup Terapisi

Grup terapisi

Bir grup terapi oturumu genellikle 6 -12 istemci ve bir terapist içerir. Katılımcıların benzer sorunlarını terapist rehberliğinde başkalarının kendi konularını nasıl ele aldıklarını gözlemleyerek ve geri bildirimlere yanıt vererek çözmeye çalışmalarıdır.

İlgili problemleri olan diğer insanlardan geribildirim almak, yeni bir bakış açısıyla iyileştirme ve değişimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Grup terapisi, sorunlarından dolayı tecrit hissi uyandıran kişilere yardımcı olabilir. Bir gruba katılmak korkutucu görünse de, insanlara yalnız olmadığını ve diğerlerinin de aynı sorunu paylaştıklarını anlamalarına yardımcı olur. Destek duygusu genelde güçlüdür ve grup terapisine katılan birçok kişi ödüllendirici deneyim edinmektedir.

Psikodinamik terapi

Psikodinamik terapi veya içgörü odaklı terapi, derin yerleşmiş davranış nedenlerine odaklanmaktadır. Örneğin, bir kişinin yetiştirilmesinden veya önceki yaşam deneyimlerinden kaynaklanan davranış kalıpları, günümüzdeki davranışları etkilemeye devam eder.

Amaç, geçmişin mevcut davranışını nasıl etkilediğine ilişkin kendini fark etmeyi ve bu konudaki anlayışı artırmaktır. Kişi geçmişteki işlevsiz ilişkilerden kaynaklanan çözülmemiş sorunları ve semptomları göz önüne alacaktır. Uyuşturucu veya alkol istismarı gibi davranışlar çözümlenemeyen davranışların temelini oluşturabilir.

Adana Psikoterapi

Bu, insanlara duygusal sıkıntılarının kaynağını anlama konusundaki motivasyonlarını artırabilir, ihtiyaçlarını ve farkında olunmayan savunmaları keşfedilmesine yardımcı olabilir.

Psikoterapi daima işe yarar mı?

Psikoterapi, kişilere birisiyle konuşma hakkı verir. İnsanların sorunları incelemesine ve bir çözüme doğru ilerlemesine yardımcı olan yeni bir yol açabilir. Katılımcıların kendilerini, hedeflerini ve değerlerini daha iyi anlama ve ilişkileri geliştirme becerilerini geliştirebilirler. Mesela, bir yeme bozukluğu veya fobi gibi belirli problemleri çözmeye yardımcı olabilir.

Psikoterapinin çalışabilmesi için, kişinin, yeni beceriler uygulayarak, oturum esnasında olduğu kadar oturum sonrasında da aktif olarak meşgul olması ve çalışması gerekir.

Psikoterapi iki yönlü bir süreçtir ve kişi ile terapist arasında güven veren bir ilişki olmalıdır. Süreçten yararlanmak için, önce kişinin oturumlara katılmayı istemesi gerekmektedir. Daha sonra belirtilen saatlerde terapist ile görüşmeli ve semptomları açıklarken dürüst olmalı, belirlenmiş görevleri tamamlamaya razı olmalıdır.

Adana’da psikoterapi desteği almak isterseniz buradan randevu alabilirsiniz.

Psikoterapi Nedir?
5 (100%) 39 oy
13 Aralık 2016

adana escort bayanlar